ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำเนียบบุคลากร
เครือข่ายของเรา
หมู่บ้านในเขต อบต.
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
องค์กร
งบประมาณและการบริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านโครงสร้างอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  ประกอบด้วยองค์กรต่อไปนี้

-  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประชาชนเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  2 คน  จำนวน  38 คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4 ปี

-  ฝ่ายบริหาร  หรือคณะผู้บริหาร  ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2 คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน      

 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

                    ก.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการ  งานการประชุม  งานวิเคระห์นโยบายและแผน

                    ข.  ส่วนการคลัง  ประกอบไปด้วย  งานธุรการ  งานผลประโยชน์  งานการเงินและบัญชี   งานพัสดุ  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                    ค.  ส่วนโยธา  ประกอบไปด้วย  งานวิศวกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะและงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

                    ง.  ส่วนการศึกษา  ประกอบไปด้วย  งานบริหารวิชาการ  งานการเงิน  งานอนุบาลประถมวัย  งานกิจกรรมนักเรียน

1)      จำนวนบุคลากร     จำนวน  38   คน                                                                  

                                -  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      15   คน

            -  ตำแหน่งในส่วนการคลัง      7   คน

                                -  ตำแหน่งในส่วนโยธา         4   คน

            -  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา      12   คน

2)     ระดับการศึกษาของบุคลากร

                                -  ประถมศึกษา        13     คน

                                -  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา       11     คน

                                -  ปริญญาตรี           14    คน

3)      รายรับ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

ตารางรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2549 2551

รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล

 

รายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินสะสม  ( ข้อมูล ณ  วันที่  1  ตุลาคม  ของแต่ละปี )

2549

2550

2551

15,655,616.61

7,856,972.22

6,740,620.15

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

      ðการรวมกลุ่มของประชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท     17   กลุ่ม     แยกประเภทกลุ่ม

·     กลุ่มอาชีพ      7     กลุ่ม      

·     กลุ่มออมทรัพย์     5     กลุ่ม

·     กลุ่มอื่นๆ     5     กลุ่ม

 

      จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

มีพื้นที่ขนาดใหญ่   สามารถรองรับการทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง  และได้ผลผลิตจำนวนมาก

มีพื้นที่ติดลำน้ำชุมพวง  ประชาชนสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี

มีถนนลาดยางตัดผ่านเขตตำบลคือ ถนนสายชุมพวง-ชุมพวง เป็นถนนสายหลัก  ยังประโยชน์ให้ประชาชนสามารถทำการค้าพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี และมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างสะดวก

 

กฎหมายน่ารู้
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.63.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,758,174

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
Sociat Network
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
หมู่ที่ 1 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
Tel : 044-009875   Fax : 044-762032
Email : taladcai@hotmail.com (ตาเก๋)
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download